Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Tại ViewGrip, bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của bạn là cam kết hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét kỹ lưỡng chính sách dưới đây để hiểu cách chúng tôi xử lý và ưu tiên việc xử lý thông tin của bạn khi sử dụng mạng của chúng tôi.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cần có một địa chỉ email hợp lệ và một mật khẩu duy nhất từ bạn. Mật khẩu của bạn được mã hóa an toàn và trong trường hợp mất, cách duy nhất để khôi phục tài khoản của bạn là thông qua địa chỉ email của bạn; chúng tôi không có khả năng khôi phục mật khẩu bị mất. Các thông tin liên hệ được cung cấp trong các biểu mẫu đăng ký chỉ được sử dụng cho mục đích giao tiếp cần thiết, như gửi bản tin hoặc cập nhật. Địa chỉ IP của bạn được tự động ghi lại trong quá trình duyệt trang web này. Thông tin này chỉ có thể truy cập bởi các nhân viên được ủy quyền và được sử dụng cho mục đích quản trị và giám sát. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ không được tiết lộ, bán hoặc chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Thu thập và Sử dụng Dữ liệu

Mạng của chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên thiết bị của bạn, như mật khẩu của bạn, cho phép truy cập mượt mà mà không cần đăng nhập lại. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình các thiết lập trình duyệt của mình để chấp nhận hoặc từ chối một số hoặc tất cả các cookie, hoặc nhận thông báo khi có cookie được thiết lập. Vui lòng tham khảo menu “Trợ giúp” của trình duyệt của bạn để biết hướng dẫn cách điều chỉnh các ưa thích cookie của bạn. Lưu ý rằng ViewGrip yêu cầu cookie được bật để hoạt động đúng cách; không bật cookie có thể dẫn đến các tính năng không hoạt động. Hãy lưu ý rằng các chính sách này chỉ áp dụng trong mạng và iframe của chúng tôi, và không được mở rộng đến các nhà quảng cáo của chúng tôi. Khi bạn đồng ý truy cập vào một URL bên ngoài, bạn làm điều đó theo ý của riêng bạn.

Bảo mật của Bạn

Tài khoản người dùng được bảo vệ bằng các mật khẩu được tạo bởi người dùng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp để duy trì tính bí mật của thông tin tài khoản. Áp dụng các biện pháp phù hợp, chúng tôi bảo vệ dữ liệu người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và hạn chế quyền truy cập chỉ cho nhân viên được ủy quyền cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin tài khoản người dùng. Truy cập trái phép, sự cố phần cứng hoặc phần mềm và các yếu tố không lường trước khác có thể đe dọa tính bảo mật của thông tin người dùng bất cứ lúc nào.

Thay Đổi và Xóa Thông tin

Bạn, như là người dùng hoặc khách hàng, có quyền thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn trong các tùy chọn có sẵn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập các phần phù hợp dưới "Chỉnh sửa Tài khoản của Bạn". Sau khi khoản được cấp của bạn hết hạn, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ và cung cấp tài liệu chứng minh nhận dạng để thực hiện các chỉnh sửa, hoặc nếu muốn, nâng cấp tài khoản của bạn để có thể chỉnh sửa không giới hạn. Khi xóa tài khoản, dù là do bạn hoặc không, một số thông tin liên quan đến tài khoản của bạn có thể được giữ lại vô thời hạn cho mục đích lịch sử.

Chia Sẻ Thông Tin và Tiết Lộ

ViewGrip tuân thủ tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ nó với các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ trong một số trường hợp cụ thể. Các trường hợp này bao gồm phản ứng trước các lệnh tòa án hoặc quy trình pháp lý, bảo vệ quyền pháp lý của chúng tôi, tự bảo vệ khỏi các yêu sách pháp lý, hoặc khi được coi là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc giải quyết các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, thiệt hại cho các doanh nghiệp khác, nguy cơ tiềm ẩn cho sự an toàn vật lý của bất kỳ người nào, vi phạm các Điều khoản Dịch vụ của ViewGrip, hoặc như yêu cầu của pháp luật.