Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

Quyền truy cập của bạn vào ViewGrip ngụ ý sự công nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được phác thảo bởi nền tảng của chúng tôi.

TÀI KHOẢN

Trong bối cảnh này, chúng tôi luôn cẩn thận bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi khuyến cáo mạnh mẽ không chia sẻ thông tin tài khoản của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu nào do sự cẩu thả từ phía bạn. Các thành viên nhân viên của chúng tôi được hướng dẫn nghiêm ngặt không bao giờ yêu cầu mật khẩu tài khoản của bạn.

Dữ Liệu Thông Tin Của Bạn

ViewGrip lưu trữ dữ liệu được thu thập từ các mẫu đăng ký, cookie và vị trí IP được tạo ra công khai để xác định người dùng và ngăn chặn tài khoản trùng lặp. Dữ liệu lưu trữ vẫn được giữ bí mật và chỉ có thể truy cập bởi chủ sở hữu tài khoản và quản lý ViewGrip.

Chính Sách Tài Khoản

 • Chỉ một tài khoản duy nhất được phép cho mỗi địa chỉ IP, hộ gia đình hoặc cá nhân. ViewGrip có quyền xác định nhiều tài khoản dựa trên tiêu chí của mình.

 • Mỗi kênh và nội dung của nó chỉ được quảng bá bởi một tài khoản duy nhất.

 • ViewGrip có quyền chấm dứt các tài khoản vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi mà không cần thông báo trước.

 • Các tài khoản bị ViewGrip đình chỉ không thể yêu cầu xóa do lý do an ninh.

 • Người dùng bị cấm tạo tài khoản mới sau khi tài khoản bị đình chỉ.

Đình Chỉ và Danh Sách Đen

 • Chúng tôi giữ quyền đưa kênh và nội dung liên quan vào danh sách đen trong trường hợp vi phạm liên tục.

 • Thao tác cố ý lạm dụng tính năng giới thiệu có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

 • Các tài khoản tham gia vào bất kỳ hình thức lạm dụng dịch vụ nào sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn.

Tỷ Lệ Tiền Mặt và Phút

 • Gửi tiền xu hoặc tiền mặt từ cùng một địa chỉ IP hoặc tài khoản giới thiệu bị cấm.

 • ViewGrip có quyền thu hồi tiền xu và hoa hồng tiền mặt theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào.

Trách Nhiệm Nội Dung

Trong khi ViewGrip nỗ lực duy trì một nền tảng an toàn và uy tín, điều quan trọng cần lưu ý về nội dung được hiển thị thông qua hệ thống Trao Đổi Traffic của chúng tôi:

 • ViewGrip không chịu trách nhiệm hoặc liability đối với nội dung được trưng bày trong hệ thống Trao Đổi Traffic. Người dùng tham gia vào hệ thống Trao Đổi Traffic thừa nhận rằng nội dung được hiển thị được tạo ra và kiểm soát bởi các người dùng hoặc thực thể khác, và ViewGrip không chứng thực hoặc xác minh tính chính xác, chất lượng, hoặc tính hợp pháp của nội dung như vậy.

 • Là một chính sách cơ bản, nội dung trưởng thành hoặc rõ ràng được khuyến khích mạnh mẽ trong hệ thống Trao Đổi Traffic. Người dùng được khuyến cáo tránh quảng bá hoặc tham gia vào nội dung chứa vật liệu rõ ràng, dành cho người lớn, hoặc trưởng thành. Bất kỳ vi phạm nào của chính sách này có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng mà không cần thông báo trước.

 • Điều quan trọng đối với người dùng là phải hiểu rằng trong khi sử dụng hệ thống Trao Đổi Traffic, họ có thể gặp phải các loại nội dung khác nhau. ViewGrip không thể đảm bảo tính phù hợp, chính xác, tính hợp pháp, hoặc chất lượng của nội dung được hiển thị, và người dùng được khuyến cáo thực hiện sự thận trọng và phán đoán trong khi tương tác với nội dung như vậy.

 • Trong trường hợp người dùng gặp phải nội dung không phù hợp hoặc có thể gây hại trong hệ thống Trao Đổi Traffic, chúng tôi khuyến khích báo cáo ngay lập tức cho đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Báo cáo nội dung như vậy góp phần duy trì tính toàn vẹn của nền tảng của chúng tôi và tạo ra một môi trường an toàn hơn cho tất cả người dùng.

Bằng cách sử dụng hệ thống Trao Đổi Traffic trên ViewGrip, người dùng đồng ý với các điều khoản này về trách nhiệm nội dung và thừa nhận rằng bất kỳ vi phạm nào của các hướng dẫn này có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản.

Trách Nhiệm

ViewGrip hoạt động với cam kết cung cấp một nền tảng đáng tin cậy; tuy nhiên, người dùng phải thừa nhận trách nhiệm của mình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách tham gia vào ViewGrip, người dùng đồng ý thực hiện sự cẩn thận và hiểu biết liên quan đến các điều sau:

 • ViewGrip không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Người dùng chịu trách nhiệm duy nhất về cách họ sử dụng nền tảng của chúng tôi và hậu quả phát sinh từ việc sử dụng đó.

 • Trách nhiệm của người dùng là đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương, quy định, và chính sách của nền tảng bên thứ ba khi sử dụng dịch vụ của ViewGrip. Bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm nào của các hướng dẫn này có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản mà không cần thông báo trước.

 • Người dùng được khuyến cáo xem xét và cập nhật với các chính sách, điều khoản, và bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào có thể xảy ra. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi thay đổi chính sách chỉ ra sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi.

ViewGrip có quyền thực thi các trách nhiệm được nêu ở đây, và việc không tuân thủ có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt hoặc hạn chế tài khoản. Người dùng được khuyến khích liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được làm rõ hoặc hỗ trợ trong việc hiểu các trách nhiệm của họ khi sử dụng nền tảng của chúng tôi.

Khán Giả Tham Gia

 • Đối với mục đích phân tích, chúng tôi có thể thu thập thông tin về loại thiết bị, IP và cookie.

 • Chúng tôi giữ quyền dừng bất kỳ hành động nào được coi là bất hợp pháp bởi hệ thống của chúng tôi.

 • Việc trừ tiền xu có thể xảy ra nếu các thành viên hủy đăng ký hoặc không thích nội dung ngoài nền tảng của chúng tôi, có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản khi vi phạm lặp lại.

Thu Nhập Của Bạn

 • Thu nhập, dưới dạng số dư hoặc tiền xu, được cung cấp cho các hành động hợp lệ và chỉ có thể được sử dụng để mua dịch vụ trên ViewGrip.

 • Tiền xu kiếm được từ các thành viên khác cho các tương tác hợp lệ với kênh hoặc video.

Bảo Đảm Về Kết Quả Của Bạn

Khi sử dụng dịch vụ của ViewGrip, điều quan trọng là phải hiểu các cam kết và giới hạn của chúng tôi liên quan đến kết quả của các hành động của bạn:

 • ViewGrip đảm bảo người dùng về sự tăng cường tương tác và sự tương tác với video/kênh của họ trong nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trong khi chúng tôi nỗ lực tăng cường tương tác của người dùng, chúng tôi không thể đảm bảo kết quả cụ thể hoặc định lượng, chẳng hạn như một số lượng xác định trước về lượt xem, lượt thích, hoặc người đăng ký, trên các nền tảng hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

 • Người dùng nên thừa nhận rằng trong khi dịch vụ của chúng tôi tập trung vào việc tăng cường khả năng hiển thị và tương tác trong hệ sinh thái của ViewGrip, kết quả trên các nền tảng bên ngoài (ví dụ: YouTube, kênh truyền thông xã hội) phụ thuộc vào thuật toán, chính sách, và hành vi của người dùng của họ, mà ViewGrip không có quyền kiểm soát trực tiếp.

 • Chúng tôi nhấn mạnh rằng cam kết chính của ViewGrip là thúc đẩy tương tác của người dùng trong nền tảng của chúng tôi. Bất kỳ kết quả hoặc số liệu nào đạt được trên các nền tảng bên ngoài thông qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi không thể được đảm bảo hoặc đảm bảo bởi ViewGrip.

 • Người dùng được khuyến khích sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tăng cường khả năng hiển thị và tương tác trong ViewGrip, nhận thức rằng kết quả trên các nền tảng bên ngoài có thể thay đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng dịch vụ của ViewGrip, người dùng chấp nhận và hiểu các điều khoản và giới hạn này liên quan đến kết quả đảm bảo, thừa nhận rằng kết quả trên các nền tảng của bên thứ ba có thể khác biệt và nằm ngoài sự đảm bảo của ViewGrip.

Thanh Toán & Mua Hàng

Việc đảm bảo hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi là cực kỳ quan trọng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trên nền tảng của ViewGrip:

 • Điều quan trọng là người dùng cần làm quen với dịch vụ của chúng tôi và hiểu các điều khoản và điều kiện liên quan trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch mua hàng nào. Sự hiểu biết trước mắt này là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ hoặc mất mát tiềm ẩn.

 • Dịch vụ của ViewGrip bao gồm các nền tảng khác nhau và các tính năng độc quyền; tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là dịch vụ như lượt xem, lượt thích, và người đăng ký không được bán trực tiếp. Thay vào đó, nền tảng của chúng tôi tập trung vào việc tạo điều kiện cho sự tương tác của người dùng và khả năng hiển thị trong hệ sinh thái của chúng tôi.

 • Phần lớn dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi được cung cấp miễn phí, và người dùng không có nghĩa vụ phải mua hàng. Các giao dịch mua hàng, khi có, nhằm mục đích tăng cường trải nghiệm người dùng thông qua các tiện ích bổ sung hoặc các tính năng chuyên biệt.

 • Nếu người dùng gặp bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến thanh toán, chúng tôi khuyến khích liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào khác. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán và cung cấp hướng dẫn cần thiết để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và hài lòng.

Bằng cách tham gia vào bất kỳ giao dịch mua hàng nào trên ViewGrip, người dùng xác nhận sự hiểu biết và chấp nhận các chính sách thanh toán này, thừa nhận rằng dịch vụ của nền tảng chủ yếu xoay quanh sự tương tác của người dùng và không liên quan đến việc bán trực tiếp lượt xem, lượt thích, hoặc người đăng ký.

Chính Sách Hoàn Tiền

 • Yêu cầu hoàn tiền được chấp nhận nếu số dư tài khoản vẫn không sử dụng trong vòng 24 giờ.

 • Tranh chấp một khoản thanh toán mà không liên hệ trước với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi có thể dẫn đến việc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản.

Tính Năng Giới Thiệu

Việc tạo liên kết giới thiệu trên trang web, blog hoặc mạng xã hội của bạn được phép và khuyến khích trong khuôn khổ của ViewGrip:

 • Người dùng được phép chia sẻ liên kết giới thiệu độc đáo của họ trên các nền tảng khác nhau, bao gồm trang web cá nhân, blog hoặc kênh truyền thông xã hội. Việc sử dụng mã giới thiệu để mời lưu lượng truy cập và mở rộng cơ sở người dùng của ViewGrip là một phương pháp được hỗ trợ trong nền tảng của chúng tôi.

 • Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tuân thủ các phương pháp đạo đức và hợp pháp khi quảng bá liên kết giới thiệu. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tham gia vào các hoạt động gây hiểu lầm hoặc gian lận, bao gồm việc tạo tài khoản giả mạo bằng mã giới thiệu hoặc bất kỳ thủ thuật lừa đảo nào khác, sẽ dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức và vĩnh viễn tài khoản của người dùng.

 • Người dùng được khuyến cáo duy trì sự toàn vẹn và minh bạch khi sử dụng liên kết giới thiệu của họ, thúc đẩy sự tương tác chân thực và tránh bất kỳ phương pháp lừa dối nào để thu hút giới thiệu.

Bằng cách tham gia vào chương trình giới thiệu của chúng tôi và sử dụng liên kết giới thiệu, người dùng thừa nhận và cam kết thực hiện các phương pháp công bằng và trung thực. Bất kỳ sự lệch lạc nào khỏi các tiêu chuẩn đạo đức này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản.

Cập Nhật

ViewGrip giữ quyền nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua các bản cập nhật phần mềm định kỳ, là một phần trong cam kết của chúng tôi để cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu:

 • Trong nỗ lực liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ, ViewGrip giữ quyền thực hiện các bản cập nhật phần mềm mà không yêu cầu sự đồng ý rõ ràng từ người dùng. Các bản cập nhật này được thực hiện để nâng cao chức năng nền tảng, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn, và giới thiệu các tính năng mới phù hợp với nhu cầu người dùng đang thay đổi.

 • Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi và cập nhật dựa trên các hoàn cảnh thay đổi hoặc cải thiện trong việc cung cấp dịch vụ. Người dùng được khuyến khích xem xét định kỳ các điều khoản này để cập nhật về bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào.

Bằng cách sử dụng dịch vụ của ViewGrip, người dùng thừa nhận và chấp nhận khả năng của các bản cập nhật phần mềm định kỳ được thực hiện bởi nền tảng để duy trì chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dùng. Hơn nữa, người dùng nhận thức rằng các điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi và cập nhật để phù hợp với các tiêu chuẩn dịch vụ đang phát triển của ViewGrip.

Sự Đồng Ý Của Bạn

Việc đăng ký một tài khoản trên ViewGrip ngụ ý sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu ra ở đây:

 • Bằng cách hoàn thành quy trình đăng ký tài khoản, người dùng được coi là đã đọc kỹ, hiểu và đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của ViewGrip sau khi đăng ký chỉ ra sự công nhận và đồng ý với các điều khoản này.

 • Nếu người dùng cảm thấy không thoải mái hoặc không đồng ý với các điều khoản và điều kiện được trình bày, họ có quyền ngừng sử dụng dịch vụ của ViewGrip. Việc chấm dứt sử dụng dịch vụ trong những trường hợp như vậy được coi là tự nguyện, và người dùng tự do tìm kiếm các nền tảng thay thế phù hợp với sở thích của họ.

Bằng cách tiếp tục quy trình đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của ViewGrip, người dùng xác nhận sự hiểu biết và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu ra. Người dùng được khuyến khích tìm kiếm sự làm rõ hoặc hướng dẫn từ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi nếu bất kỳ khía cạnh nào của các điều khoản này không rõ ràng hoặc gây ra mối quan ngại trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.